PreFooter grocery-market

Novosti i akcije iz Biljne Apoteke

Prijavite se na naš Newsletter!

Svi podaci o hemijskom sastavu i farmakološkom delovanju aktivnih principa lekovitog bilja koje ulazi u sastav biljnih proizvoda Mediflore, uzeti su iz referentne stručno-naučne literature i informativnog su karaktera u funkciji zdravstvene prosvećenosti potrošača. U interesu bezbedne fitoterapije u okviru samomedikacije, primena mora biti pod nadzorom stručnjaka.

Detaljne informacije o sastavu, delovanju i načinu upotrebe biljnih proizvoda Mediflore možete dobiti od stručnih lica koja rade u apoteci Mediflore:

mr pharm sci Dušanka Runjaić – Antić, specijalista za lekovito bilje
mr ph spec. Nemanja Antić, QP
Dipl.ing.fitomedicine  Nebojša Antić i
Dr Predrag Antić.