Florabetulin kapi na bazi betulinske kiseline


Florabetulin kapi pomažu kod:

  • kancera jajnika
  • malignog tumora na mozgu
  • leukemije
  • antivirusna svojstva
  • antimalarična svojstva
  • Antioksidantna aktivnost

Upotreba:

3 x 30 kapi popiti sa malo vode u toku dana.Piti minimum dva do tri meseca u kontinuitetu.

Pakovanje: 50 ml

850.00 din.

Biljne kapi na bazi betulinske kiseline
Betula pendula
Roth. (Betulaceae) – breza

Breza je listopadno drvo, visoko do 30 m, sa vitkim stablom koje se pruža gotovo do vrha krošnje i tankim visećim grančicama. Prečnik stabla u donjem delu može biti do 60 cm. Kod mladih izdanaka kora je crvenkasto smeđa. Kora stabla i grana, dok su mlađe, je bela i ljušti se u horizontalnim trakama, kasnije u donjem delu je crna i duboko vertikalno ispucala. Listovi su goli na dugim peteljkama. U početku su malo lepljivi, trouglasto jajasti ili trouglasto romboidni, pri osnovi široko klinasti, na vrhu zašiljeni, po obodu dvostruko testerasti. Cveta od aprila do maja, paralelno sa listanjem.

Kao lekoviti delovi biljke, koriste se sok, rese, listovi i kora. Sok se vadi krajem februara i marta, a lišće (Betulae folium) se bere za vreme cele vegetacije. Droga je svojstvenog mirisa, gorkog i oporog ukusa. Kora (Betulae cortex) se prikuplja u proleće i jesen. Lisni pupoljci (Betulae gemmae) sadrže mnogo eteričnog ulja (oko 4%), ali ne i vitamina C, koga ima u listovima. Etarsko ulje pupoljaka povoljno deluje na disajne puteve. Takođe se koristi i ulje dobijeno iz smole sa kore (Betulae pix).

Različitim fitohemijskim istraživanjima breze potvrđeno je da ona sadrži raznovrsne biomolekule, uglavnom iz klase biljnih fenola. Najzastupljenija komponenta ekstrakta kore breze je triterpen betulin, sa udelom od 30% u suvom ekstraktu. Poznato da se on može konvertovati u betulinsku kiselinu, jedinjenje sa velikom biološkom aktivnošću.

Biološka i farmakološka funkcija

Istraživanja ukazuju na postojanje antivirusne, antimalarične, antiinflamatorne kao i antikancer aktivnosti betulinske kiseline (Chowdhury i sar., 2002).
Pokazano je da je betulinska kiselina selektivni inhibitor humanog melanoma, korišćenjem in vitro i in vivo testova (Ji i sar., 2002), kao i da indukuje apoptozu kod nastankaove bolesti (Schmidt i sar., 1997). Takođe, utvrđeno je da je betulinska kiselina aktivna protiv neuroektodermalnog i malignog tumora mozga, karcinoma jajnika,ćelija leukemije HL-60.

Antioksidantna aktivnost

Osim navedenog, dokazana je i velika antioksidantna aktivnost vodeno alkoholnih ekstrakata breze, koja se dovodi u vezu sa visokim sadržajem jedinjenja iz klase fenola: kvercetin3 rutinozida (rutina), kvercetin 3-galaktozida (hiperina), kvercetin 3-glukuronida, kvercetin 3-arabinopiranozida, kvercetin 3-arabinofuranozida, kvercetin 3-ramnozida i miricetin 3-galaktozida (Trouillas i sar., 2003).

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije: Uverenje broj 11195/2017

Kategorija: